logo-web-festival-bce-2018

5.–8. července festival pro židovskou čtvrť

Romanovská - Tichý - Hrubý Trio

Čtvrtek / Hudba

jazz, alternativa / CZ

Synagoga

Hrubého klarinet, basklarinet a tenor saxofon, Romanovské housle a koto, jež přidává hře pocit neobvyklosti, tajemnosti či exotičnosti, a Tichého kontrabas vytvářejí harmoničnost, nečekanost, která není disparátní, jemnost, jež může být důrazná i propojná. Setkáme se tu průběžně s povlovností, odměřovanou na jemných vážkách, ale i s nahoufňovanou spontaneitou a bohabojnou titěrností, spřízněnou s umírněnou majestátností.